Bodemsaneringen: inzichtelijk en controleerbaar

Wij bieden integrale oplossingen voor situaties waarin sprake is van bodemverontreiniging. Met heldere communicatie en een transparante projectbeheersing vanaf het eerste bodemonderzoek tot en met de geregistreerde afvoer van de vervuilde grond. Voor de uitvoering beschikken wij over gediplomeerd en gecertificeerd personeel. Daarbij is het eigen materieel wat ingezet wordt speciaal uitgerust met overdrukcabines en filterinstallaties. Al deze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens BRL-SIKB 7000 protocol 7001 en 7004.

Onze activiteiten in milieutechniek omvatten:

  • Het treffen van arbeids-, verkeers- en milieu hygiënische maatregelen
  • Ontgraven van de verontreinigde grond
  • Tijdelijk uitplaatsen van de verontreinigde grond
  • Bodemsanering
  • Afvoer van licht en sterk verontreinigde grond.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze activiteiten op het gebied van milieutechniek? Neem dan snel contact met ons op.