BRM De Stede Zevenaar

Opdrachtgever: gemeente Zevenaar

Uitvoeringsperiode: maart 2018 - eind april 2018

In opdracht van de gemeente Zevenaar voeren wij de werkzaamheden bouwrijp maken ‘De Stede’ uit. Het uit te voeren werk is gelegen in de nieuwbouwwijk Groot Holthuizen te Zevenaar. De locatie wordt omsloten middels: Buurtschap 'De Bem '(westzijde), Landeweerdijk (noordzijde) en de De Sleeg (zuidzijde). Bij deze werkzaamheden wordt optimaal gebruik gemaakt van 3D - GPS machinebesturing.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Opruimwerkzaamheden;
- Verrichten van grondwerkzaamheden;
- Aanbrengen van watergangen;
- Toepassen van bemalingen;
- Aanbrengen van rioleringen;
- Aanbrengen van puinverhardingen;
- Bijkomende werkzaamheden.