Bouwrijp maken dorpsschool Rozendaal

Opdrachtgever: gemeente Rozendaal

Uitvoeringsperiode: september 2017 t/m oktober 2017

In opdracht van de gemeente Rozendaal voeren wij de werkzaamheden m.b.t. het bouwrijp maken van de nieuwe dorpsschool in Rozendaal uit. Het uit te voeren werk is gelegen in de kern van Rozendaal, tussen de Schelmseweg, de Kapellenberglaan en de Bremlaan. De locatie op zich heeft een vrij sterk hellend karakter. Bij deze werkzaamheden, zowel het ontgraven van het terrein alsmede het aanleggen van het nieuwe riool, wordt optimaal gebruik gemaakt van 3D - GPS.


Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Opruimwerkzaamheden;
- Maai- en freeswerk;
- Grondwerk;
- Aanbrengen riolering;
- Aanbrengen puinfundering;
- Aanbrengen asfaltverharding;
- Opbreek en herstelwerk aan bestaande asfaltwegen t.b.v. rioolaansluitingen;
- Diverse bijkomende werkzaamheden.