Herinrichting Heelweg e.o in Doetinchem

Opdrachtgever: gemeente Doetinchem

Uitvoeringsperiode: november 2018 - maart 2019

In opdracht van de gemeente Doetinchem voeren wij de werkzaamheden in het kader van de herichting van de Heelweg e.o uit. Het uit te voeren werk is gelegen in de bebouwde kom van Doetinchem, in de gemeente Doetinchem. Het is gelegen aan het Zaagmolenpad, de Nemahoweg, de Maria Montessoristraat en de Majoor Bosshardtstraat.
Het projectgebied wordt begrensd door de Keppelseweg, de Europaweg, de IJsselstraat en de Oude IJssel.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het treffen van verkeersmaatregelen;
- het aanbrengen van bemaling
- het opnemen van asfaltverhardingen;
- het opnemen van elementenverhardingen;
- het opnemen van kantopsluitingen;
- het uitvoeren van grondwerk voor cunetten en rioolsleuven;
- het aanleggen van infriltratieriolering;
- het aanbrengen van fundatielagen;
- het aanbrengen van kantopsluitingen;
- het aanbrengen van elementenverhardingen;
- het aanbrengen van (straat)meubilair;
- en bijkomende werkzaamheden.