Reconstructie Delweg Ulft

Opdrachtgever: Gemeente Oude IJsselstreek

Uitvoeringsperiode: april 2018 - juni 2018

Op dit moment zijn wij in opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek bezig met de reconstructie van de Delweg.
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de bebouwde kom van Ulft, in de straat Delweg, kruispunt met de

Diepenbrockstraat en de Kempermanstraat, gemeente Oude IJsselstreek.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- verwijderen asfaltverharding teerhoudend;
- verwijderen elementenverharding
- opbreken funderingen;
- verwijderen bestaand DWA riool
- grondwerk;
- aanbrengen PVC riool;
- aanbrengen infiltratieriool;
- aanbrengen elementenverharding;
- aanbrengen groeiplaatsverbetering boomplantvakken.