Dorpsplan Hart voor Spijk

Opdrachtgever: gemeente Rijnwaarden
Uitvoeringsperiode: mei 2016 t/m juli 2016

In opdracht van de gemeente Rijnwaarden hebben wij de werkzaamheden in het kader van het nieuwe dorpsplan hart voor Spijk uitgevoerd. Het uit te voeren werk betreft een deel van de Kerkstraat en een deel van de Willibrordusweg te Spijk in de gemeente Rijnwaarden.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • het rooien en verwijderen van groen;
 • het verwijderen van asfaltverhardingen;
 • het verwijderen van bestratingen en kantopsluitingen;
 • het verrichten van grondwerk voor sleuven en cunetten;
 • het aanbrengen van een infiltratiestelsel;
 • het realiseren van een wadi;
 • het aanbrengen van kolken en kolkaansluitleidingen;
 • het aanbrengen van roostergoten;
 • het uitvoeren van afkoppelwerkzaamheden;
 • het aanbrengen van puinfundatielagen;
 • het aanbrengen van bestratingen en kantopsluitingen;
 • het opnemen en (her)plaatsen van diverse soorten meubilair;
 • en overige bijkomende werkzaamheden.