Raamovereenkomst onderhoud elementen- en halfverhardingen voor gemeente Rheden

Uitvoeringsperiode: 2016 - heden
Opdrachtgever: gemeente Rheden

In opdracht van de gemeente Rheden voeren wij op dit moment klein en groot onderhoud uit aan elementen- en halfverhardingen. Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Duiven.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

  • klein en groot onderhoud aan elementen- en halfverhardingen;
  • klein en groot onderhoud aan rioleringen bij wegen met verhardingen aangebracht volgens a;
  • klein en groot onderhoud aan groenvoorzieningen en inrichtingselementen langs wegen met verhardingen;
  • aanbrengen markering op/in de aangebrachte verhardingen en op aansluitende verharding.