Onderhoud elementenverhardingen voor gemeente Lingewaard

Uitvoeringsperiode: 2014 - heden
Opdrachtgever: gemeente Lingewaard

In opdracht van de gemeente Lingewaard voeren wij werkzaamheden uit in het kader van onderhoud elementenverhardingen.
Het uit te voeren werk is gelegen op diverse locaties binnen de gemeente Lingewaard. In hoofdzaak bestaat het werk uit de volgende werkzaamheden:

  • klein en groot onderhoud aan wegen en paden met elementenverhardingen;
  • klein onderhoud aan rioleringsonderdelen;
  • bijkomende werkzaamheden.