Raambestek onderhoud elementenverhardingen voor gemeente Oude IJsselstreek

Uitvoeringsperiode: 2017 - heden
Opdrachtgever: gemeente Oude IJsselstreek

In opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek voeren wij op dit moment werkzaamheden in het kader van onderhoud elementenverhardingen. Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Oude IJsselstreek.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit groot onderhoud aan elementenverhardingen. Daarnaast kunnen de volgende bijkomende werkzaamheden voorkomen:

  • kleinschalige werkzaamheden aan bitumineuze verhardingen;
  • klein onderhoud aan rioleringsonderdelen;
  • overige bijkomende werkzaamheden.