Onderhoudswerk elementenverharding voor gemeente Duiven

Uitvoeringsperiode: 2015 - heden
Opdrachtgever: gemeente Duiven

In opdracht van de gemeente Duiven voeren wij onderhoudswerkzaamheden aan elementenverhardingen uit.
Het uit te voeren werk is gelegen in de gehele gemeente Duiven. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Herstraten van betontegels;
  • Herstraten betonstenen;
  • Herstraten gebakkensteen;
  • Herstellen trottoirbanden;
  • Herstellen van opsluitbanden;
  • Herstellen van molgoten;
  • Herplaatsen kolken;
  • Bijkomende werkzaamheden.