Reconstructie Sinderense- en Aaltenseweg te Sinderen

Opdrachtgever: gemeente Oude IJsselstreek
Uitvoeringsperiode: april 2017 t/m september 2017

In opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek voeren wij momenteel werkzaamheden uit in Sinderen. Het uit te voeren werk is gelegen binnen de bebouwde kom van Sinderen. Het projectgebied betreft voornamelijk de doorgaande wegen Sinderenseweg en de Aaltenseweg door het dorp Sinderen en wordt begrensd door de komgrenzen in combinatie met de wegen:

 • Harmenskampstraat;
 • Kapelweg;
 • Swanenkamp;
 • Molenweg.

In hoofdzaak bestaat het werk uit de volgende werkzaamheden:

 • het opnemen van elementenverhardingen;
 • het opnemen van asfaltverhadingen;
 • het opnemen van kantopsluitingen;
 • het opnemen van kolken en aansluitleidingen;
 • het uitvoeren van grondwerk voor cunetten en sleuven;
 • het vervangen van huisaansluitleidingen;
 • het aanbrengen van hemelwaterleidingen;
 • het vervangen van persleidingen;
 • het aanbrengen van kolken en aansluitleidingen;
 • het aanbrengen van fundatielagen;
 • het aanbrengen van elementenverhardingen;
 • het aanbrengen van kantopsluitingen;
 • het aanbrengen van (straat)meubilair;
 • het afwerken van groenvoorzieningen;
 • en bijkomende werkzaamheden.