Veelzijdig en oplossingsgericht in infrawerken

Liemers Wegenbouw biedt hoogwaardige oplossingen voor uiteenlopende civieltechnische vraagstukken, van ontwerp tot en met een gedegen uitvoering. Wij zijn thuis in:

 • Civieltechnische terreininrichting, inclusief verhardingen, riolering, drainage, etc.
 • Herinrichting van woonwijken en bedrijventerreinen
 • Integrale wegenbouwprojecten
 • Onderhoud en reconstructie van asfaltverhardingen en bestrating
 • Bouw- en woonrijp maken van terreinen
 • Rioolwerkzaamheden; aanbrengen of vervangen van riolen, inclusief aanbrengen van randvoorzieningen zoals bergbezinkbassins en overstorten
 • Reconstructies van wegen en riolering
 • Revitalisering van woonwijken en bedrijventerreinen
 • Aanbrengen halfverhardingen en (sier)bestrating
 • Aanleg van kunstwerken, damwanden en beschoeiingen
 • Realisatie van natuurbouwprojecten.

3D Machinebesturing

Tevens werken wij met GPS en 3D-machinebesturing. Dat betekent dat wij op kantoor de AutoCADtekening van de opdrachtgever inlezen. Van het platte lijnenspel maken we een digitaal 3D model. Dit bestand geeft hoogtes, lijnen en coördinaten aan. Dit bestand dragen we over aan de machinist via de 'cloud' of USB-stick en hij leest dit in in zijn apparatuur in de machine. Het hele project staat op dit bestand en waar de machine ook staat, dankzij de GPS weet de machinist exact wat hij moet maken. De GPS heeft een nauwkeurigheid tot 2,5 cm nauwkeurig. Bijkomend voordeel is ook dat we de KLIC-melding digitaal invoeren in het bestand en dat de machinisten dus altijd over een KLIC-melding beschikking op het werk. Op dit moment zijn er twee machines uitgerust met GPS en 3D-machinebesturing.

Bij de liemers wegenbouw staan veiligheid, deskundigheid en kwaliteit hoog in het vaandel. Wij zijn dan ook in het bezit van een NEN-EN-ISO-9001 / 2008 certificaat. Dit betekent dat wij projecten planmatig, controleerbaar, verifieerbaar en conform de geldende normen uitvoeren.

Meer informatie

Wilt u meer weten over onze activiteiten op het gebied van infrawerken? Neem dan snel contact met ons op.